Sulu yiyecekleri koymaya yarar derince çanak...

Kase,
Farsça kase, (ﻛﺎﺳﻪ)
Farsça kase.
Arapça, kes.
Rusça, peçat.
Tas,
Çanak.
Kase-i ser, Kafatası.
Sulu yiyecekleri koymaya yarar derince çanak.
Çini, toprak veya camdan yapılmış çukur çanak.
Cam, çini, toprak vb.nden yapılmış derince çanak.

Kase kelimesinin diğer anlamları;
Yağmurdan sonra toprak üzerinde oluşan sert tabaka (Isparta yöresi)
Dişilik organı (kız çocukları için), Niğde yöresi
Darbukaya benzer elle vurulan bir ritim sazına da kase denmektedir.
Sürahi, Su bardağı (Ordu ve Ankara yöresi)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ