Minakop balığına verilen bir başka ad...

Kötek,

Götek,
Karakulak,
Gölge balığı (Latince: Umbrina cirrosa).
Minekop, Minakop,
Melakop.
Taş levreği.

Minakop balığına verilen bir başka ad.
Büyük, beyaz pullu bir çeşit balık.
Rumca gölge balığı denir. Türkçede kötek balığıdır. Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 santimetre, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığıdır. Gölge balığıgillerden, büyük, eti lezzetli, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz'de yaşayan bir balık olup, taş levreği, minakop, kötek de denir.

Türkiye'de bütün sularda bulunan minakop balığına, Karadeniz'de kötek ya da götek denir. Akdeniz'de ise genel olarak karakulak olarak bilinir. Ortalama boyu 40 cm'dir. Minakop, kumlu ve kayalık zeminlerde yaşar. Çok lezzetli bir balık olan minakopun eti beyazdır.

Minekop (Umbrina cirrosa), vücut hafif basık, sırtı kamburca olan bir balık türü. Alt çenede küçük bir bıyık olup, pulları iridir. Burun küttür, çenede derin bir çıkıntı bulunur. Karın açık renklidir. Kafasının içinde ve her iki yanında gözlerin arkasına doğru iki küçük beyaz taş bulunur. Denizin dip bölgelerinde bulunur. Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Denizinde yaşar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ