Erişilmek istenen sonuç...

Amaç,
İngilizce, aim, objective, goal, target, purpose.
Ulaşılmak istenen sonuç veya son.
Ulaşmak istenilen sonuç, maksat, meram.
Erişilmek istenen sonuç.
Gaye, 
Hedef, 
Erek,
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ