Engel ...

Ket,
Engel,
Bariyer,
Hail, Handikap.
Mani, Mania, Mahzur, Müşkül, 
Pürüz, 
Set,
Bir işin yapılmasını önleyen sebep, mani.
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mani, mahzur, müşkül, pürüz, mania, handikap, ket.
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer.
Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer. 
Kara yollarının kenarlarına yapılan korkuluk, bariyer. 
Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ