Değişken ...

Parametre,
Değişken,
Boyut, gösterge,
İngilizce, parameter,
Fransızca parametre,
Almanca: Parameter,
Değişken,
Muadil, 
Mütehavvili mutavassıt, 
İncelenen değişkenin toplumdaki tipik değeri.
Özel bir durum için tanımlanmış değişebilir nicelik.
Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik. 
Bir etki ya da ilişki göstermek için kullanılan değişken. 
Ana kitle hakkında ortalama, varyans gibi tahmini yapılan karakteristik değerler. 
Bir olayın veya hastalığın gidişini veya niteliklerini belirleyen özellik veya özellikler dizisi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ