Çok yiyenler, oburlar ...

Ekele,
Arapça, (ﺍﻛﻠﻪ) 
Arapça yiyen, yiyici anlamınandaki akil sözcüğünün çoğulundan türetilmiştir.
Çok yiyenler, oburlar.
Çok yiyenler, oburlar, pisboğazlar.
Halk dilinde ekele Ülser.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ