Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev. ..

Uhde,
Arapça uhde ( عهده)
Eski dilde sorumluluk.
Bir işi üzerine alma. 
Söz verme.
Ahidname. 
Bir kimsenin üstünde olan iş veya şey.
Mesuliyet hududu.
Ricat ve taalluk dairesi.
Becerme, yapma.
Mesuliyet, sorumluluk.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ