Bir vakfın yönetimi kendisine verilmiş olan kimse. ..

Mütevelli,
Arapça mutevelli, (ﻣﺘﻮﻟّﻰ).Arapça, bir işi üzerine almak anlamındaki tevellі kelimesinden türetilmiştir.  
Bir vakfı vakfedenin koyduğu şartlara göre yöneten kimse.
Eskiden, Esnaf teşkilatında seçimle iş başına gelen başkan, reis.
Bir vakfın yönetimi kendisine verilmiş olan kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ