Bir şeyi eski biçimine çevirme...

İrca,
Arapça, (ﺍﺭﺟﺎﻉ)
Bir şeyi eski biçimine çevirme.
Arapça, dönmek anlamındaki rücu kelimesinden türetilmiş.
Eski haline, Çevirme.
Döndürme, geriye doğru çevirme
İndirgeme.
Geri döndürme, bağlama.
Yönenme (iltifat), öze yönenme (tecrit) ve onarma (rücu) yanaçlarının ortak adı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ