Arkeoloji...

Atikiyat,
Atikiyyat,
Arapça, atikiyyat, atikiyyat, ( عتيقيات)
Arkeoloji. 
Eski eserler. 
Eski devirlerden kalma eserleri, tetkik eden ilim. 


Arkeoloji.
Kazı bilimi.
Fransızca archéologie.
İngilizce archeology.
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi.
Eski çağlardan kalan, kazılarla ortaya çıkarılan eşya ve eserleri ve bunlara dayanarak geçmiş medeniyetleri inceleyen ilim kolu, kazı bilimi.
 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ