Açgözlülük ...

Tamah,
Tımah, 
Tumuh.
Tama,
Bir şeye göz dikip bakma.
Hırs,
Açgözlülük.
İng. Greed
Frn. Avidité
Açgözlü olma durumu.
Doymazlık, gözü doymazlık, harislik, tamahkarlık, tamah.
Arapça tamah, Tama kelimesinden türetilmiş.
Doymazlık, aç gözlülük, tama.
Oburluk.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ