Öğe, eleman...

Unsur,
Öğe, eleman.
Arapça, unsur, (ﻋﻨﺼﺮ) 
Arapça unşur kelimesinden türemiş. 
Birleşik bir cisim meydana getiren basit cisimlerden her biri, eleman, öğe
Bir topluluğu meydana getiren zümrelerden ve bir bütünü oluşturan kısımlardan her biri
Esas, kök, asıl, ana öğe.

Kimyevi maddeden her biri. 
Mürekkeb cisimlerde bulunan basit maddelerin her birisi.  
Umumdan ayrılan kısım. 
Tam olan şeyin her bir parçaları.  
Madde, esas, kök. 
Element.  
Parça.  
Parça, element, madde, kök. 
Temel madde.  
Eleman.
Madde. 
Topluluk. 
Asıl, esas, birleşik maddelerin her bir parçası, asıl madde.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ