Japon edebiyatına özgü, beş dizeden oluşan kısa şiir ...

Tanka,
(Japonca)
Japon edebiyatına özgü, beş dizeden oluşan kısa şiir.
Haiku, Japon edebiyatında beş yedi ve beş heceli üç dizeden oluşan şiir.
Haiku, Üç dizeden oluşan Japon şiir türü.

Japonların en çok kullandıkları nazım şeklidir. Birinci ve üçüncü dizeleri beşer, ötekileri ise yedişer heceli olmak üzere yedi dizeden ibarettir.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ