Giysinin yaka, kol, etek çevresine geçirilen ince şerit ...

Biye,
Fransızca biais,
Giysinin yaka, kol, etek çevresine geçirilen ince şerit .
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit. biye.
Elbise, eteklik, bluz vb.lerinin etek, yaka ve kol uçlarına, örtülerin kenarlarına geçirilen kumaş veya deriden ince parça.
Biyeli, Biye geçirilmiş, biyesi olan. 
Biyesiz, Biyesi olmayan, biye geçirilmemiş olan. 

Biye kelimesinin Diğer anlamları;
Halk Ağzında, biyol.
Bana, (Urfa yöresinde) 
Uç yaşını geçmiş kısrak.(Sibirya ve Türkistan Türklerinde kullanılır) 
Bir kere. (Samsun yöresinde)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ