Çalışıp çabalama...

Ceht,
Ceht, Cehd, 
Çalışıp çabalama.
Arapça (ﺟﻬﺪ) cehd.
Çalışıp çabalama, büyük gayret sarfetme, uğraşma.
Fazla çalışma. 
Güç ve kuvvetini sarfetme. 
İnsanın nefsine hakim olması.  
Azim, gayret, fedakarlık.  
Takat.  
Gayret, çaba, azim.  
Gayret, olanca gücü ve kuvveti sarf etmek.  
Çalışma, çabalama.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ