Bağırmak, haykırmak. ..

Banlamak,
Bağırmak, haykırmak.
Anırmak,
Halk ağzında Horoz ötmek. 
Halk dilinde bağırmak.
Yüksek sesle bağırmak. 
Ezan okumak. 
Gürlemek.
Kars yöresinde Sayıklamak anlamında kullanılır.
İzmir yöresinde Şaşmak anlamında kullanılıyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ