Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı. ..

Seremoni,
Fr. ceremonie,
İng. ceremony,
Tören.
Resmi yerlerde, resmi işlerde veya belli görgü kurallarına göre hareket edilen yerlerde uyulması gereken kuralların, yol ve yöntemlerin bütünü.
Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı.
Genellikle resmi yerlerde, resmi işlerde uyulması gereken kural, yol ve yöntemlerin tümü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ