Trajedi ile komedi arasında yer alan sahne yapıtı ...

Dram,
Drama,
Yunanca, Latince dram.
Fransızca drame,
İngilizce, drama,
Almanca, drama.
Trajedi,
Komedi,
Trajedi ile komedi arasında yer alan sahne yapıtı.
Hagaragort, 
(Tazminat döneminde kimi yazarların trajedi, dram anlamında kullandıkları sözcük).

Sahneye konulmak üzere yazılmış eser, drama. 
Hayattan alınma bir olayı canlandıran ve komik unsurları içine alan ama esas bakımından üzüntü verici ve trajik olan sahne eseri.

Tiyatro ve sahnede oynanmak için yazılmış oyun, drama.  
Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi, drama. 
Tiyatro edebiyatında acıklı olay.
Acıklı, üzücü olay.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ