Sıkıntıya düşmek bunalmak ...

Darlık,
Kasvet,
İç sıkıntısı.
Geçim zorluğu.
Dar olma durumu.
Sıkıntıya düşmek bunalmak.
Sıkıntı, ıztırap.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ