Özendirme amacıyla verilen şey ...

Promosyon,
Özendirme, 
Fransızca, promotion 
İngilizce, promotion
Bir ürünü tanıtmak, beğendirmek ve o ürünün sürümünü sağlamak amacıyle yapılan çalışmaların tamamı. 
Özendirme amacıyla verilen şey promosyon.
Bir malı geniş kitlelere tanıtmak ve o malın sürümünü sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ