Gelme, geliş ...

Meci,
Arapça meci, (ﻣﺠﻰ)
Arapça gelmek anlamındaki cey kelimesinden meci sözcüğü türetilmiştir.
Gelme, geliş, vürut.
Vürut,
Gelme, geliş.

Amed,
Farsça, amed, (ﺁﻣﺪ) 
Farsça, ameden, gelmek kelimesinden türetilmiştir. 
Gelme, geliş.
Eskiden devlet dairelerinde, gelen evraka, geldi  manasına konan kayıt işareti.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ