Çoban köpeklerinin boynuna takılan dikenli demir halka ...

Toht,
Meres,
Çoban köpeklerinin boynuna takılan dikenli demir halka.
Halk dilinde Çoban köpeklerinin boynuna takılan dikenli demir halka, tasma.
Köpeklerin boynuna takılan diken gibi demirli halka, tasma.
Köpeklerin boynuna takılan ve üzerinde çiviler olan demir tasma.
Hırtal, (Çoban köpeğinin boynuna takılan halkalı demir, tasma).
Bakla,
Hanaka, 
Hışt (Köpek tasması), Hışta, Hişti,
Holta(Davar köpeklerinin boğazına takılan çivili demir halkaya Çorum yöresinde verilen ad).
Meres,
Sad,
Tasma, Tok,

Yemliklere hayvanı bağlamak için takılan demir halka,
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ