Bir kimseyi yapmadığı bir şeyi yapmış olmakla itham etme, iftira ...

Bühtan,
Buhtan,
İftira,
Arapça buhtan, (ﺑﻬﺘﺎﻥ)
İng. calumny, slander.
Bir kimseyi yapmadığı bir şeyi yapmış olmakla itham etme, iftira.
Eski dilde, bühtan,
Kara çalma, suç yükleme.
Bir kimseye işlemediği bir suçu isnat etme anlamında ahlak terimi.
Kara çalma, iftira
Yalan, iftira
Medhuş ve mütehayyir olma.
Birisine yalandan bir şey isnad etme.
Birisini suçlu gösterme.
Kara çalma, iftira.
Birisine yalandan bir şey isnad etme.
Birisini suçlu gösterme.
Dalgınlık.

Yalan, iftira, birine işlemediği suçu yükleme.
Bir kimseye onda olmayan bir kusuru isnat etme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ