Bıkma, usanma ...

Kına,
Gına,
Arapça gına.
Bıkma, usanma.

(Bir şeyi, bir kimseyi) İstemez duruma gelmek, ondan usanmak, bezmek, bizar olmak, gına gelmek.
Dayanamaz, çekemez duruma gelmek, bezmek.
Bıkkınlık, bezginlik, usanç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ