Bir kişinin ya da toplumun yaşamındaki yüce bir olayı anmak üzere yazılan lirik şiir türü ...

Od,
Fransızca: ode,
Bir kişinin ya da toplumun yaşamındaki yüce bir olayı anmak üzere yazılan lirik şiir türü.
Eski Yunan ve Latin yazınında, ezgilenmek üzere yazılan bir koşuk türü. 
Dizelerin ölçüsü ve sayısı eşit olan bağlamlardan oluşmuş koşuk. 
Eski Yunan ve Latin edebiyatında ezgilenmek üzere yazılan her koşuk çeşidi, 
Dizelerinin ölçüsü ve sayısı eşit olan dönülerden meydana gelmiş koşuk.

Aşk, ayrılık, hasret, azap, hırs vb. duyguların yakıcı etkisi.

Od kelimesi ateş ve öd anlamlarında da kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ