Ataerkil, Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden (topluluk) ...

Pederşahi,
Farsça, pederşahi,  (ﭘﺪﺭﺷﺎﻫﻰ)
Fransızca patriarchie,
İngilizce: patriarchy,
Ataerkil, 
Ata erkil,
Patriarkal,
Babaerkil,

Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden (topluluk), pederşahi, patriarkal.
Farsça peder baba demektir. Şahi şahlık hükümdarlık demektir. Pederşahi, türetilmiştir. 
Baba otoritesinin hakimiyetini kabul eden (aile).
Soyda esas olarak babayı kabul etme ve ailede çocukları baba soyunun malı sayma esasına dayanan (aile).
Cinsler arası ilişkilerin katmanlaştığı, erkeklerin siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve askeri yapıların kontrolünü tekelinde bulunan tuttuğu bir toplum sistemi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ