Voyvoda, Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri unvan. ..

Voyvoda,
Sırpça voivoda,
Reis,
Slav dillerinde kumandan ya da prens anlamına gelir. 
Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri unvan.
Osmanlıların Eflak ve Buğdan Beylerine verdikleri san. 
Osmanlı Devleti yönetimi altındaki Eflak ve Boğdan prenslerine verilen unvan.
Kesime verilen bir yerin vergilerini toplamakla görevlendirilen kimse. 
Vezirlerin, haslarının yıllık gelirini toplamak için gönderdikleri görevli.

Osmanlı Devleti’nde bazı yerlerin iltizamını toplamaya memur edilen görevli bu kişilere voyvoda denilmiş. Daha sonra, voyvodaların görevleri genişleyerek kaza kaymakamı olmuşlar.

Esas hikaye Kazıklı Voyvoda'dır. 
Kont Drakula ve Kazıklı Voyvoda olarak bilinen III. Vlad Tepeş'tir. Macaristan’ın Segesşvar bölgesinde 1431 yılında doğdu. Düşmanlarını  ve özellikle esir aldığı Osmanlı askerlerini kazıklara çakarak işkenceyle öldürmesi ile ünlüdür. Tarihin en vahşi hükümdarı olan III. Vlad pek çok filme ve romana da konu olmuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ