Perişan, rezil ...

Müzmal,
Ağrep, Alçak, aşağılık, 
Berbat,
Dağınık, Derbeder, Düzensiz,
Fazih,
Harap, Hırpani, Hırtlamba, 
Kepaze, Karmakarışık, Kuskunsuz, 
Pejmürde, Perişan, Perakende, 
Rezil (Sivas).
Tarumar,
Utanmaz,
Zavallı, Zebil, 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ