Ortodokslukta Hz. İsa'nın doğumundan 12 gün sonra kutlanan dini bir bayram ...

Epifani,
Epifani Bayramı, 
Epiphany (Natlisgeba)
Yunanca, Epiphaneia.
Dini bir bayramdır.
Ortodokslukta Teofani (Yunanca, Theofaneia) olarak adlandırılır. 

İsa'nın doğumundan 12 gün sonra kutlanmasına atfen onikinci gün bayramı olarak da anılır. Katolik ve Protestanlar Noel'i 25 Aralık'ta kutluyor. 1923 yılından bu yana Miladi Takvimi benimseyen Yunanistan, Kıbrıs ve Bulgaristan'daki Rum Ortodoks Kilisesi ile Kudüs'teki Ortodokslar da Noel'i 25 Aralık olarak kabul ediyor ve kutluyorlar. Ortodoks Hristiyanlar ise, M.Ö. 46 yılında Jül Sezar'ın yaptırdığı Jülyen takvimini takip ettiklerinden Noel'i Katoliklerden 13 gün sonra, 6-7 Ocak'ta kutluyor. 
Rusya, Gürcistan, Belarus, Mısır, Sırbistan, Etiyopya ve Kazakistan gibi ülkelerde 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan geceyi Noel olarak kabul ediyor. Buna göre Epifani Bayramı 12 gün sonra yani 19 Ocak'ta kutlanıyor.

Epifani sözcüğü Yunanca epiphainein (açıklama, bildirme) kelimesinden geliyor. Bunun nedeni İsa'nın tanrılığının üç müneccim aracılığıyla Centillere ilk kez açıklandığı, bildirildiği inancı olarak ifade ediliyor. Epifani Hz. İsa'nın, mesih olduğunu müjdeleyen yıldızın belirmesiyle üç kralın peygamberi ziyaret ettiği ve vaftiz edildiği gün olarak kabul edilir.

Epifani Bayramı dolayısıyla Hz. İsa'nın vaftiz edilişini sembolize eden denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. Törende, bir din adamı tarafından buz gibi sulara atılan haçı çıkarmak için Hristiyan gençler birbiriyle yarışıyor ve haçı çıkarmayı başaran kişinin bir yıl boyunca hastalık yüzü görmeyeceğine inanılıyor.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ