Nutuk, Söylev ...

Diskur,
Fransızca discours, 
İngilizce, speech,
Almanca Rede.
Söylev, 
Nutuk.
Arapça, Nutk, (ﻧﻄﻖ)
Arapça, nutk, Söz, konuşma, kelam.
Söz söyleme hassası, söyleme yeteneği.
Dinleyenleri belli bir düşünce ve duygu etrafında toplamak ve ikna etmek maksadıyle bir kalabalığa karşı yapılan güzel ve etkili konuşma, söylev, hitabe.
Hitabe,
Söylem.

Nutuk (1927), Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
Cumhuriyet Halk Fırkası umumi reisi olan Gazi Mustafa Kemal'in 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde, 1919 yılından 1927 yılına kadar kendisinin ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetlediği konuşmasının metnidir. Halen yol gösterici bir eser olarak okunmakta ve başvurulmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ