Nitrat ve odun karışımıyla yapılan, gökyüzünde renkli basit gösterilerde kullanılan kutlama aracına verilen ad ...

Havai fişek,
Piroteknik,
Nitrat ve odun karışımıyla yapılan, gökyüzünde renkli basit gösterilerde kullanılan kutlama aracına havai fişek denir. Havai fişekler estetik ve eğlence amaçlı kullanılan düşük patlayıcı güçlü piroteknik aygıtlardır.  Piroteknik, patlayıcı ve parlayıcı malzeme teknikleridir. 


Isı, ışık, gaz, duman, ses üretmek amacıyla bağımsız olarak kendinden ekzotermik kimyasal reaksiyonları sürdürme yeteneğine sahip maddeleri kullanma bilimine piroteknik denir. Piroteknik sadece havai fişek üretimini değildir. Barut, piroteknik bir karışımdır. Odun kömürü, potasyum nitrat ve kükürt barutu oluşturur. Piroteknikler insanoğlunun bildiği en eski patlayıcı maddelerdir. Havai fişekler önemli günlerde kutlamalar için kullanılmaktadır.

Piroteknik malzemelerin güvenli depolama, kullanma ve çalıştırmalarından sorumlu kişilere piroteknisyen adı verilir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ