İnsanlar, halk, topluluk ...

Nas,
Ahali,
Barana, Beniadem,
Cemaat, Cemiyet, Camia, Cumhur, Cümbür, 
Ehal, Ehil.
Topluluk
Zümre,
İnsanlar, halk, topluluk.
Halk, 
İngilizce: folk, 
Fransızca: peuple, 
Almanca: Volk
Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. 
Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali.  
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. 
Aynı yerde bulunan insan kalabalığı. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ