Ekilen tohumları çürüten çok sulak tarla ...

İrinlik,
Ekilen tohumları çürüten çok sulak tarla.
Ekilen bitkileri çürüten, çok sulak tarla.

Suyun bitkilerle olan ilişkisinin adlandırılması;
İrinlik; Ekilen bitkileri çürüten, çok sulak tarla.
Öğünt; Buğday tarlasını bataklığa çeviren ve ekilmiş buğdayları çürüten yağmur suyu.
Pusalmak; Çok yağan yağmur nedeniyle otların çürümesi, bozulması. 
Sörpümek; Bitkinin susuzluktan, havasızlıktan solması.
Cunuz; Tarlanın ortasında su akıntısından meydana gelen çimenlik.
Çeketlenmek; Bitki köklerinin su yüzünden fazla büyümesi.
Basgın; Yağmur yağdıktan sonra toprağın üst kısmının kuruyarak sertleşmesiyle tohumların filizlenip toprak üstüne çıkamaması.
Bastırık; Yağmur sularının toprağın yüzünü kaymaklaştırmasından, dondan bitkilerin çıkamaması hali.
Baskın;Yağmurdan sonra toprağın üstünde oluşan sert tabaka sebebiyle filizlenemeyen ekin.
Karasu; Bitkilere zararlı olan, toprak altından çıkan acı su.
Bük; Sulak tarla.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ