Ciddi olmayan, ciddi işlerle uğraşmayan ...

Yeleme,
Yelfe,
Halk ağzında Havai.
Halk dilinde Yelfe,
Hafif.
Ciddi olmayan, ciddi işlerle uğraşmayan.
Ağırbaşlı olmayan, hoppa.

Yelfe sözcüğü, ayrıca Çulluk Kuşu anlamında Kars, Niğde, Konya, Adana, İçel yörelerinde kullanılmaktadır.
Çulluk; 
Kül rengi veya kahverengi tüylü, uzun gagalı bir av kuşudur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ