Temyiz, Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol ...

Temyiz,
Arapça temyiz, (ﺗﻤﻴﻴﺰ)
İngilizce: cassation, 
Fransızca: cassation,
Ayırt etme,
Bir şeyi diğerinden seçip tarif etmek, ayırmak. 
 
Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol.
Mahkemece verilen kararın kanun ve usul bakımından yüksek mahkemede yeniden incelenmesi yolu.
Temyiz mahkemesi, yargıtay.

Arapça ayırmak anlamındaki meyz sözcüğünden temyіz türetilmiş. 
Ayırma, ayrılma, seçme, seçilme.
İyiyi kötüden ayırmak,
Seçmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ