Söylence ...

Efsane,
Söylence,
Söylenti,
Laf, söz, dedikodu.
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları ve olayları konu edinen imgesel öyküler.
Dinsel nitelikleri olan erkek ve kadınlarla ilgili olaylarla, kutsal varlıklarla ilişkili hayvan, bitki ve nesneleri konu alan masal türü. 

Usture, 
Esatir, 
Mit, 
Söylence
İngilizce: mythe, 
Fransızca: mythe, 
Almanca: Mythos, 
Yun. mythos
Tarih öncesi Tanrılarının serüvenlerini anlatan öykü.
Tanrılar, kahramanlar, önceki çağların olayları üzerine anlatılanlar, masallar, öyküler. 
Bir toplumda öykü biçiminde canlı olarak yaşayan eski gelenek ve görenekler bağlamı, insanlığın en eski yaşantı ve düşüncelerinde dile gelmiş olan öyküler. 
İmgelem ürünü olarak estetik incelemenin konusu olan öyküler.
Ulusların en eski yaşantılarının simgesel olarak dile gelişi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ