Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan. ..

Burjuva,
Latince burgus (kale burcu) kökünden gelir.
Burjuva, kelime anlamı itibariyle kentli, şehirli demektir. Köylü, işçi, soylu sınıfına dahil olmayan, sosyal statüsünü ve gücünü, eğitiminden, işveren konumundan ve zenginliğinden alan kentli kişiye burjuva denir. Bu kişilerin oluşturduğu sosyal sınıfa ise burjuvazi denir.  

Ortaçağda şehirler surlarla çevrili olduğundan, buralarda yaşayan insanlar burjuva olarak adlandırılmıştır.
Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan. 
Orta sınıftan olan, kent soylu.

Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yazılan Komünist Manifesto'da kapitalist orta sınıf anlamında kullanılmıştır. Kapitalist toplum biçimindeki sermayedarı, kapitalisti ifade eder.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ