Kaçkar dağları'nda bir buzyalağı gölü ...

Meterez, 
Bazı buz yalaklarının içinde su toplanması sonucu buzyalağı gölleri oluşmuştur. Bu göllerden bir tanesi de Meterez'dir.  Denizden güneye doğru 22 km. içeride Çamlıhemşin, eski adıyla vicealtı ilçesi vardır. İlçenin güneyi, doğu-batı doğrultusunda kavis çizen ve denize paralel olan, yüksekliği 2000 - 4000 metreyi bulan kaçkar dağları ile çevrilidir. Bu  dağ silsileleri içinde 3937 mt. yüksekliğe sahiptir. Ayrıca yüksekliği 3344 mt. olan Cimil dağı vardır. 
  
Kaçkar Dağları üzerinde jeomorfolojik olaylar sonucu oluşmuş bir çok irili ufaklı krater gölleri mevcuttur. Bu göllere buzyalağı gölleri denilmiştir. 
Bu göllerden bazıları; 
Büyük Deniz Gölü,  
Meterez Gölü,  
Yıldız Gölü,  
Dönen Gölü,  
Serincef Gölü, 
Kara Göl .

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ