İşkil, Kötü bir durumla karşılaşma sanısı ...

İşkil,
İçkil,
Arapça işkal'den türetilmiş.
Kuruntu,
Vesvese.
Kuşku, Sanı.
Kuşku, zan.
Vehimlenmek.
Tedirgin edici zan, şüphe, kuruntu, vesvese
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ