İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasıma verilen ad. ..

İkilem,
Kıyası mukassem,
Dilemma,
İngilizce: dilemma, 
Fransızca: dilemme,
Almanca: Dilemma.
Yun. dilemma
İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasıma verilen ad.
İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyası mukassem, dilemma. 
İnsanı istenmeyen seçeneklerden birini, çoğunlukla iki seçenekten birini izlemeye zorlayan tartışma, sorun veya usa vurma durumu.

İki çözüm yolu ya da iki yönü bulunan ve aynı sonucun elde edildiği tasım. 
İnsanı, istenmeyen seçeneklerden birini, çoğunlukla iki seçenekten birini, beğenmeye ve izlemeye zorlayan tartışma, sorun ya da usa vurma durumu. 
Karşıdakinin iki yandan kıstırılması.

İstenmeyen ve eş uygunsuzluktaki iki sonuçtan birini seçmeyi gerektiren usavurma. 
Tüketici olan iki olanakta da aynı sonucun çıktığını dile getiren çıkarım. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ