Gıpta edilen şey ya da kimse ...

İmrence,
İmrenç,
Gıpta,
Herkesçe imrenilen şey veya kimse. 
İmrenilen şey.  
İmrenilecek nitelikte kimse veya şey. 
Gıpta edilen şey ya da kimse.

Arapça Gıbta, (ﻏﺒﻄﻪ) 
İmrenme.
Beğeni, hayranlık. 
Başkasında olan bir şeyin kendisinde de olmasını isteme, kıskanmadan imrenme, özenme.
Gıpta etmek, İmrenmek, özenmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ