Fırsatçı ...

Oportünist,
Fırsatçı,
İngilizce: Oppurtunist, Opportunist
Fransızca Opportuniste.
Fırsatçı, oportünist.

Duruma göre davranan, içinde bulunduğu şartları değerlendirmeyi bilen kimse. 
Oportünizm anlayışına göre hareket eden, duruma göre davranan (kimse). 
Fırsatçılık, kendine yontmak.   
Duruma göre davranan, içinde bulunduğu şartları değerlendirmeyi bilen (kimse), fırsatçı.
Fırsatçılık, ilkelere veya başkaları için sonuçlarının ne olduğu, önem vermeyerek koşullardan yararlanma pratiğidir. 
Fırsatçı davranışlar, öncelikle kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden uygun eylemlerdir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ