Aşısız meyve ağacı ...

Erekeme,
Acamı,
Piç,
Aşısız meyve ağacı.
Bursa ve Maraş yöresinde aşısız meyve ağacına erekeme denir.

Acamı,
Aşısız meyve ve ağacı.

Piç, 
Bir bitkinin çevresinde yeniden beliren sürgün ve filiz için de piç denir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ