Suda eritilerek içilen ilaçlar için kullanılan sözcük ...

Efervesan,
İngilizce: effervescent 
Köpüren,
Köpüren, köpürücü


Suda eritilerek içilen ilaçlar için kullanılan sözcük.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ