Serbest bırakılmış cariyeler veya köleler, azatlılar ...

Uteka,
Serbest bırakılmış cariyeler veya köleler, azatlılar.
Cariye, Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık.

Arapça, uteka, (ﻋﺘﻘﺎﺀ) 
Arapça atik kelimesinin çoğul şekli olarak uteka kelimesi türetilmiştir. 
Azat edilmiş köleler veya cariyeler. 
Azatlılar. 
Azat olmuş köle veya cariyeler.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ