Kars yöresinde türkülü halk hikayesine ya da masala verilen ad ...

Nağıl,
Kars yöresinde türkülü halk hikayesine ya da masala verilen ad.
Köy kültüründe ateş etrafında toplanıp anlatılan halk hikayeleri. Özellikle Azeri Türk kültüründe yaygın görülür. Genellikle yaşanmış olayların fantastik masalsı anlatımı şeklindedir.

Aliyar, Kars dolaylarında terekemeler arasında söylenen türkülü büyük halk hikayesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ