Güzel koku ..

Arf,
Itr,
Itır,
Eric,
Güzel koku.
Hoş ve güzel koku.
Güzel kokulu şey.
Yaprakları güzel kokulu bir bitki.
Misk, anber ve ıtır gibi hoş ve latif olan şeylerin kokusu.


Arf kelimesi ayrıca aşağıdaki anlamları da ifade eder.
Yüksek yer.
Atın yelesi.
Horozun ibiği.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ