Türk halk müziğine özgü telli bir çalgı ...

Ruzba,
Türk halk müziğine özgü telli bir çalgı.
Ruzba, iki telli cura. 
Halk arasında yörelere göre adı değişen Türk halk müziğine özgü telli çalgılar ya da saz tipleri şunlardır; 
Cura, Ruzba, Irızva, Bozuk, Bulgari, Çöğür, Tambura, Divan sazı, Meydan sazı.

Sazda yörelere göre değişen isimlerle anılan kırk kadar düzen vardır. Bunlar arasında en yaygın olanları bozuk düzeni, kara düzen, bağlama düzeni, misket düzeni, müstezat düzeni, Abdal düzeni, sabahİ düzeni, Kütahya düzeni, ümmİ düzeni, aşık düzeni, hüdayda düzeni, bozlak düzeni, Acem düzeni, ruzba düzenidir.

Köklü bir geçmişi olan ırızva, ruzba olarak da bilinen, günümüzde ise daha çok ikitelli bağlama, ikitelli cura olarak da tanımlanır. Alevi cem törenlerinin ayrılmaz kutsal çalgısı bağlamadır. Anadolu’da ikitelli ırızva, ruzba gibi yöresel isimleriyle geçmişten günümüze taşıyan en eski bağlama çeşididir. 

İkitelli bağlama, cura, bir eğlence aracı olmaktan çok ibadetin bir parçası olarak kullanılmaktadır.

Tar tezeneli bir çalgı olup Kars Yöresinde yaygın olarak çalınır. Tar eski ve köklü bir çalgıdır. Tarın gövdesi genellikle dut ağacından yapılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ