Hastalığa, cine, periye karşı okuyup üfleme ...

Urasa,
Hastalığa, cine, periye karşı okuyup üfleme.
Hastalığa, cine, periye karşı okuyup üfleme, afsunlama.
Hastalığı, kocakarı ilaçlarıyla sağaltma çabası, işi.
Uğur.
Evde yapılan em, iyileştirme yöntemi.
Kocakarı ilacı, kocakarı ilacıyla hastalığı iyileştirme işi; 
Hastalığa, cine büyüye karşı okuma üfleme işi; 
Yağmur için bodi bodi türü oyunlar oynama.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ