Abdest alırken ağzı çalkalama ...

Mazmaza,
Abdest alırken ağzı çalkalama.
Abdest alma sırasında ağzı su ile çalkalama.

Mazmaza, yıkama, çalkalama, suyu ağızda çalkalayarak hareket ettirme. Gusül abdestinde suyu ağzın her tarafına ulaştıracak şekilde çalkalama anlamında bir fıkıh terimi. 
Mazmaza gusül abdestinde farz, namaz abdestinde ise sünnettir.

Gusül abdestinin farzı üç tanedir. Bunlar; 
a) Mazmaza; ağıza su verme, 
b) İstinşak; buruna bolca su verme ve dışarı çıkarma, 
c) Bütün bedeni hiç bir yer kuru kalmaksızın bir defa yıkama.

Mesh,
Abdest alırken eli ıslatıp başa, meste sargı veya yaraya sürme, sıvazlama.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ